Teade Parcelsea OÜ poolt

 

Parcelsea OÜ (Parcelsea) teavitab käesolevaga, et ta on üle andnud enda ettevõtte, mis tegeleb personaalsete nutipostkastide paigaldamise ja lõppklientidele teenuse osutamisega ja kõik selle ettevõtte varad ja kohustused Omniva OÜ-le (Omniva). Üleandmise (juba jõustunud) tagajärjel on Teiega sõlmitud lepingu pooleks Parcelsea asemel Omniva ning nutipostkastid kuuluvad Omnivale. Selline üleandmine on reguleeritud võlaõigusseaduse §-ga 182.

Üleandmine ei oma mistahes muid õiguslike tagajärgi Teiega sõlmitud lepingule. Leping jääb jõusse ning kõik õigused ja kohustused jäävad muutmata. Lisaks poole asendamisele seaduse jõul asendatakse üksnes poole rekvisiidid, sh pangaandmed, mille kohta Teile esitatakse eraldi teavitus uute pangaandmetega.

Selleks, et Omniva saaks jätkata Teiega sõlmitud lepingu täitmist, oleme Omnivale üle andnud ka sellised Teie isikuandmed, mis on lepingu täitmise jätkamiseks vajalikud (nimi, aadress, telefoninumber, e-mail aadress) ning Teie isikuandmete uueks vastutavaks töötlejaks on Omniva OÜ, kes töötleb Teie isikuandmeid vastavalt privaatsustingimustele, mis on kättesaadavad siit. Meie ei jätka Teie isikuandmete töötlemist ning kustutame või anonümiseerime Teie isikuandmed, v.a ulatuses, milleks meil on töötlemise jätkamiseks õigusaktidest tulenev kohustus. Samuti jätkame Teie isikuandmete töötlemist, kui meie kliendisuhe jätkub, kuna tellite meilt lisandväärtusteenuseid (näiteks pesuteenus).

Andke meile kindlasti teada, kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses üleandmise ja selle mõjuga Teile järgmistel kontaktandmetel: info@parcelsea.com

 

Tanel Raun

Parcelsea OÜ

Juhatuse liige

 

Mait Mikker

Omniva OÜ

Juhatuse liige